Bệnh tăng huyết áp

Bệnh tăng huyết áp

Bệnh tăng huyết áp Bệnh tăng huyết áp Tăng huyết áp là tình trạng tăng liên tục của huyết áp tâm thu lúc nghỉ (≥ 130 mmHg) hoặc huyết áp tâm trương lúc nghỉ (≥ 80 mm Hg), hoặc cả hai. Tăng huyết áp mà không có nguyên nhân rõ ràng (tăng huyết áp tiên phát) […]

Bệnh tăng huyết áp Read More »