Định lượng creatinin máu cao khi nào

Định lượng creatinin máu cao khi nào

Định lượng creatinin máu cao khi nào Định lượng creatinin máu cao khi nào Creatinin máu là sản phẩm dị hóa của creatin sinh ra từ quá trình creatin phosphate phản ứng với ADP tạo ra creatin và giải phóng năng lượng. Creatinin có nguồn gốc ngoại sinh là từ thức ăn và nguồn gốc […]

Định lượng creatinin máu cao khi nào Read More »