Chẩn đoán bệnh đái tháo đường

Chẩn đoán bệnh đái tháo đường

Chẩn đoán bệnh đái tháo đường Chẩn đoán bệnh đái tháo đường Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường (theo Hiệp Hội Đái tháo đường Mỹ – ADA) dựa vào 1 trong 4 tiêu chuẩn sau đây: a) Glucose huyết tương lúc đói (fasting plasma glucose: FPG) ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L). Bệnh nhân […]

Chẩn đoán bệnh đái tháo đường Read More »