Cơ chế tăng huyết áp

Cơ chế tăng huyết áp

Cơ chế tăng huyết áp Cơ chế tăng huyết áp Tăng huyết áp là tình trạng tăng liên tục của huyết áp tâm thu lúc nghỉ (≥ 130 mmHg) hoặc huyết áp tâm trương lúc nghỉ (≥ 80 mm Hg), hoặc cả hai. Tăng huyết áp mà không có nguyên nhân rõ ràng (tăng huyết áp […]

Cơ chế tăng huyết áp Read More »