Khi nào cần xét nghiệm định lượng creatinin máu

Khi nào cần xét nghiệm định lượng creatinin máu

Khi nào cần xét nghiệm định lượng creatinin máu Khi nào cần xét nghiệm định lượng creatinin máu Creatinin máu là sản phẩm dị hóa của creatin sinh ra từ quá trình creatin phosphate phản ứng với ADP tạo ra creatin và giải phóng năng lượng. Creatinin có nguồn gốc ngoại sinh là từ thức […]

Khi nào cần xét nghiệm định lượng creatinin máu Read More »