Cơ chế hình thành mãng xơ vữa

Cơ chế hình thành mãng xơ vữa

Cơ chế hình thành mãng xơ vữa Cơ chế hình thành mãng xơ vữa Hệ thống động mạch có chức năng vận chuyển máu từ tim, mang nhiều oxy và dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Theo năm tháng, các chất béo, cholesterol và các chất khác lắng đọng vào thành mạch (gọi là mảng […]

Cơ chế hình thành mãng xơ vữa Read More »