Phát hiện sớm Xơ vữa động mạch

Phát hiện sớm Xơ vữa động mạch

Phát hiện sớm Xơ vữa động mạch Phát hiện sớm Xơ vữa động mạch Hệ thống động mạch có chức năng vận chuyển máu từ tim, mang nhiều oxy và dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Theo năm tháng, các chất béo, cholesterol và các chất khác lắng đọng vào thành mạch (gọi là mảng […]

Phát hiện sớm Xơ vữa động mạch Read More »