Tổng quan về tăng huyết áp

Tổng quan về tăng huyết áp

Tổng quan về tăng huyết áp Tổng quan về tăng huyết áp Tăng huyết áp là tình trạng tăng liên tục của huyết áp tâm thu lúc nghỉ (≥ 130 mmHg) hoặc huyết áp tâm trương lúc nghỉ (≥ 80 mm Hg), hoặc cả hai. Tăng huyết áp mà không có nguyên nhân rõ ràng (tăng […]

Tổng quan về tăng huyết áp Read More »