Ure là gì?

Ure là gì? Ure là gì? Urê là một hợp chất hữu cơ của cacbon, nitơ, oxy và hydro, với công thức CON₂H₄ hay (NH₂)₂CO. Urê còn được biết đến như là cacbamua. Ure rất dễ hòa tan trong nước nên được cơ thể đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Do đó, chỉ […]

Ure là gì? Read More »