Viêm cơ tự miễn

Viêm cơ tự miễn

Viêm cơ tự miễn Viêm cơ tự miễn dịch là một trong các bệnh khớp hệ thống được đặc trưng bởi các tổn thương viêm và thoái hóa ở cơ (viêm đa cơ) hoặc ở da và cơ (viêm da cơ). Các biểu hiện bao gồm yếu cơ đối xứng 2 bên, có thể kèm […]

Viêm cơ tự miễn Read More »