Xét nghiệm định lượng creatinin trong máu

Xét nghiệm định lượng creatinin trong máu

Xét nghiệm định lượng creatinin trong máu Xét nghiệm định lượng creatinin trong máu Creatinin máu là sản phẩm dị hóa của creatin sinh ra từ quá trình creatin phosphate phản ứng với ADP tạo ra creatin và giải phóng năng lượng. Creatinin có nguồn gốc ngoại sinh là từ thức ăn và nguồn gốc […]

Xét nghiệm định lượng creatinin trong máu Read More »