Xét nghiệm protein toàn phần

Xét nghiệm protein toàn phần

Xét nghiệm protein toàn phần Xét nghiệm protein toàn phần Xét nghiệm protein máu là một phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng đơn giản, chi phí thấp, dùng để đánh giá hàm lượng protein trong máu. Từ kết quả xét nghiệm, bác sĩ có cơ sở để đưa ra các chẩn đoán, gợi ý […]

Xét nghiệm protein toàn phần Read More »