chức năng thận

Chỉ định các xét nghiệm chức năng thận

Chỉ định các xét nghiệm chức năng thận

Chỉ định các xét nghiệm chức năng thận Chỉ định các xét nghiệm chức năng thận thường được dùng hiện nay là: Thận là một cơ quan quan trọng cuả hệ tiết niệu, có chức năng chính là tạo thành nước tiểu, chức năng lọc, tái hấp thu và bài tiết các chất từ máu

Chỉ định các xét nghiệm chức năng thận Read More »

Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận

Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận

Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận thường được dùng hiện nay là: Thận là một cơ quan quan trọng cuả hệ tiết niệu, có chức năng chính là tạo thành nước tiểu, chức năng lọc, tái hấp thu và bài tiết các chất từ máu

Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận Read More »