Nguyên nhân tăng huyết áp đột ngột

Nguyên nhân tăng huyết áp đột ngột

Nguyên nhân tăng huyết áp đột ngột Nguyên nhân tăng huyết áp đột ngột Tăng huyết áp là tình trạng tăng liên tục của huyết áp tâm thu lúc nghỉ (≥ 130 mmHg) hoặc huyết áp tâm trương lúc nghỉ (≥ 80 mm Hg), hoặc cả hai. Tăng huyết áp mà không có nguyên nhân rõ […]

Nguyên nhân tăng huyết áp đột ngột Read More »