Đái tháo đường thai kỳ

Đái tháo đường thai kỳ

Đái tháo đường thai kỳ Đái tháo đường thai kỳ là đái tháo đường xảy ra trên phụ nữ được phát hiện lần đầu tiên khi mang thai. Trong 100 phụ nữ mang thai ở Mỹ thì có 3-8 phị nữ bị đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường có nghĩa là đường trong […]

Đái tháo đường thai kỳ Read More »